Að deila fagnaðarerindinu - Útsending

Ungir menn

M. Russell Ballard forseti, öldungur Dieter F. Uchtdorf, öldungur David A. Bednar, öldungur Quentin L. Cook og systir Bonnie H. Cordon munu taka þátt. Útsendingin verður þann 26. júní kl. 17:00. Upplýsingar um áhorfsleiðir hér.